List of Issued Standards Prepared Under the Lead of the Institute

Standard No.  Standard Drafter  Drafting Entity  Type  Remark 
HY/T 254-2018 Beach Quality Assessment and Rating Cai Feng, Qi Hongshuai, Lei Gang, Liu Jianhui, Yu Fan, Cao Huimei, Li Bing, Liu Gen Island Research Center, Ministry of Natural Resources
Third Institute of Oceanography, Ministry of Natural Resources
  Issued on July 30, 2018, implemented on November 1, 2018
HY/T 255-2018 Technical Guide for Beach Nourishment and Restoration Cai Feng, Liu Jianhui, Qi Hongshuai, Cao Huimei, Lei Gang, Zhang Chi, Zhu Jun, Yu Fan Island Research Center, Ministry of Natural Resources
Third Institute of Oceanography, Ministry of Natural Resources
  Issued on July 30, 2018, implemented on November 1, 2018
HY/T 0296-2020 Guideline for Arctic Marine Ecosystem Assessment Lin Longshan, Chen Bo, Gao Zhongyong, Li Hongliang, Liu Yan’Guang, Na Guangshui, Zheng Senlin, Li Hai, Zhang Ran, Song Puqing, Lin Heshan, Wang Yu, Kang Jianhua, Ma Zhiyuan, Qi Di, Sun Heng, He Jianfeng, Li Yuan, Yang Zhijin, Miao Xing, Huang Dingyong, Dai Yufei, Wu Fuxing Third Institute of Oceanography, Ministry of Natural Resources   Issued on June 28, 2020, implemented on October 1, 2020
GHHZ [2014] No.184 Technical specification for the environmental impact assessment of offshore wind power engineering Ma Li, Wang Chen, Jiang Shang, Xu Guodong, Liu Ke, Wu Yaojian, Wang Jinkeng, Xu Xiaomei, Chen Zhihong, Zhang Jin, Dai Juanjuan, Cai Ling, Hu Yanbing, Chen Siting, Ouyang Yurong Third Institute of Oceanography, State Oceanic Administration, National Oceanic Consultation Center, State Oceanic Administration, Xiamen University, Xiamen Institute of Environmental Science Technical specification Issued and implemented on April 24, 2014
HY/T 235-2018 Technical specification for marine environmental radionuclide monitoring He Jianhua, Yu Tao, Huang Dekun, Deng Fangfang, Lin Jing, Zeng Wenyi, Men Wu, Yu Wen, Li Yiliang, Lin Wuhui, Yi Mingduan, Lin Feng, Wang Fenfen, Zeng Zhi, Ma Hao, Su Jian, Liu Weirong, Li Dongmei, Zhou Peng Third Institute of Oceanography, Tsinghua University, South China Sea Environmental Monitoring Center, State Oceanic Administration Industry-standard Issued on February 13, 2018, implemented on May 1, 2018
HY/T 229-2018 Structure confirmation method to the standard sample of the marine bioactive material Hong Zhuan, Fang Hua, Chen Weizhu, Yuan Lingling, Zhang Yiping, Xie Quanling Third Institute of Oceanography, National Center of Ocean Standards and Metrology Industry-standard Issued on February 13, 2018, implemented on May 1, 2018
HY/T 214-2017 Technical guideline for mangrove vegetation restoration Chen Guangcheng, Lu Changyi, Ye Yong, Chen Shunyang, Yu Weiwei, Ma Zhiyuan Third Institute of Oceanography, Xiamen University Industry-standard Issued on February 21, 2017, implemented on June 1, 2017
HY/T 216-2017 Detection method of tetrodotoxin Chen Weizhu, Yi Ruizao, Yuan Lingling, Hong Bihong, Zhang Yiping, Hong Zhuan, Jin Wenhui Third Institute of Oceanography, National Center of Ocean Standards and Metrology Industry-standard Issued on February 21, 2017, implemented on June 1, 2017
HY/T 215-2017 Guideline for the marine biodiversity assessment in the nearshore area Yu Weiwei, Chen Bin, Yang Qing, Fan Jingfeng, Du Jianguo, Zheng Senlin, Huang Hao, Ma Zhiyuan, Liu Yongjian, Chen Guangcheng, Liu Guize Third Institute of Oceanography, National Marine Environmental Monitoring Center Industry-standard Issued on February 21, 2017, implemented on June 1, 2017
GB/T 34546.1-2017 Technical guides for marine ecological damage assessment—Part 1: General Chen Fenggui, Zhang Jiwei, Wang Jinkeng, Chen Keliang, Zhu Zhengguang, Huang Haiping, Wang Bingkun, Wang Cui, Chen Siting, Chen Xiaojuan, Wang Haiyan, Zheng Senlin, Chen Guangcheng, Jiang Jinlong, Yang Jianqiang, Zhang Aijun, Zhao Jun, Chen Shang, Zhao Quanmin, Cai Yueyin, Yuan Lingling Third Institute of Oceanography, Department of Ecological Environment Protection, State Oceanic Administration, North China Sea Environmental Monitoring Center, State Oceanic Administration, Yellow Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences, First Institute of Oceanography, MRN, National Marine Environmental Monitoring Center, National Center of Ocean Standards and Metrology Recommended national standard Issued on October 14, 2017, implemented on February 1, 2018
GB/T 30744-2014 The technology specification for the pre-treatment of deep-sea microorganism samples Zeng Runying, Shao Zongze, Ye Dezan, Chen Xinhua, Lin Rongcheng, Sun Fengqin, Xu Limei, Gai Yingbao Third Institute of Oceanography Recommended national standard Issued on June 9, 2014, implemented on October 1, 2014
GB/T 12763.9-2007 Specifications for oceanographic survey—Part 9: Guidelines for marine ecological survey Chen Shang, Li Ruixiang, Zhu Mingyuan, Wang Zongling, Zhang Chaohui, Lv Ruihua, Ding Dewen, Tang Senming First Institute of Oceanography, MRN, Third Institute of Oceanography Recommended national standard Issued on August 13, 2007, implemented on February 1, 2008
GB/T 12763.6-2007 Specifications for oceanographic survey—Part 6: Marine biological survey Zhang Yusheng, Yang Qingliang, Chen Ruixiang, Zhu Mingyuan, Ye Dezan, Ning Xiuren, Lin Jinghong, Dai Yanyu, Jiang Jinxiang, Zhang Zhinan, Li Rongguan, Huang Zongguo, Zheng Chengxing, Zheng Yuanjia, Zhao Xianyong, Lv Ruihua, Lu Douding, Shi Junxian, Cai Yuming, Lin Mao, Zhou Hong Third Institute of Oceanography, First Institute of Oceanography, MRN, Second Institute of Oceanography, MNR, Ocean University of China, East China Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences, Yellow Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences, etc. Recommended national standard Issued on August 13, 2007, implemented on February 1, 2008
GB/T 12763.4-2007 Specifications for oceanographic survey—Part 4: Survey of chemical parameters in sea water Ji Weidong, Xu Kuncan, Wu Xingsan, Zou Hanyang, Lin Jianyun, Liao Wenzhuo, Zhang Yuanbiao Third Institute of Oceanography, Second Institute of Oceanography, MNR, National Marine Environmental Monitoring Center, South China Sea Branch of State Oceanic Administration, East China Sea Branch of State Oceanic Administration, etc. Recommended national standard Issued on August 13, 2007, implemented on February 1, 2008
GB 18421-2001 Marine biological quality Wang Chusheng, Huang Ziqiang, Wang Mingjun, Zheng Jinshu, Xu Zhangcheng, He Jinjin Third Institute of Oceanography National standard Issued on August 28, 2001, implemented on March 1, 2002
GB 3097-1997 Marine water quality standard Huang Ziqiang, Zhang Ke, Xu Kuncan, Sui Yongnian, Sun Shuyuan, Lu Xiankun, Lin Qingli Third Institute of Oceanography, Ocean University of China National standard Approved on December 3, 1997, implemented on July 1, 1998